Hlavní obsah

davonkommen

Předpony

Einkommen Unterkommen Vorkommen abkommen ankommen aufkommen auskommen beikommen daherkommen darumkommen dazukommen durcheinanderkommen durchkommen einkommen emporkommen entgegenkommen entkommen fortkommen herankommen heraufkommen herauskommen hereinkommen herkommen herumkommen herunterkommen herüberkommen hinauskommen hineinkommen hinkommen hinwegkommen hinzukommen kommen loskommen mitkommen nachkommen umkommen unterkommen verkommen vorankommen vorbeikommen vorkommen wegkommen weiterkommen wiederkommen zukommen zurückkommen zusammenkommen zuvorkommen übereinkommen überkommen

Vyskytuje se v

Leben: mit dem Leben davonkommenvyváznout (životem)

glimpflich: glimpflich davonkommenhladce vyváznout

ungestraft: ungestraft davonkommenvyváznout bez trestu

trest: straffrei davonkommenvyváznout bez trestu

vyváznout: mit heiler Haut davonkommenvyváznout se zdravou kůží

zdravý: mit heiler Haut davonkommenvyváznout se zdravou kůží

blau: mit einem blauen Auge davonkommenvyváznout hladce z čeho