Hlavní obsah

blau

Přídavné jméno

  1. modrý nebe ap.
  2. hovor.nalitý, opilý

Odvozená slova

Blau

Vyskytuje se v

Blaue: j-m das Blaue vom Himmel versprechenkomu slibovat modré z nebe

Blut: blaues Blut in den Adern habenmít (v žilách) modrou krev aristokratický původ

Fahrt: eine Fahrt ins Blauevýlet do neznáma

grün: sich grün und blau/gelb ärgernzrudnout/zblednout/zezelenat vzteky

Himmel: j-m das Blaue vom Himmel versprechenslibovat komu modré z nebe

Auge: ein blaues Augepodlitina, modrák, monokl

eins: Ich brauche ein neues Hemd und zwar eins, das zu meiner blauen Krawatte passt.Potřebuji novou košili, a to takovou, která se hodí k mé modré kravatě.

Fleck: ein blauer Fleckmodřina

hauen: j-n grün und blau hauenzmlátit koho do modra

Planet: der blaue Planetplaneta Země

Dán: blau wie ein Veilchen seinbýt opilý jako Dán

modře: etw. blau anstreichenco modře natřít

namodro: der Karpfen blaugastr. kapr namodro

kovový: metallisches Blaukovová modř

len: blaue Flachsblütenmodré květy lnu

modrat: vor Kälte blau werdenmodrat zimou

modrý: Er hat blaue Augen.Má modré oči.

náběh: ein Stich ins Blaunáběh do modra

obloha: blauer/klarer/bedeckter Himmelmodrá/čistá/zatažená obloha

odstín: alle Nuancen von Blauvšechny odstíny modré barvy

pohmoždit: sich blaue Flecken an der Schulter holenpohmoždit si rameno

převládat: Auf dem Bild herrscht Blau vor.Na obraze převládá modrá.

splývat: Das Blau verfließt mit dem Grün.Modrá barva splývá se zelenou.

vymalovaný: blau gestrichenvymalovaný na modro

zmodrat: Ihre Lippen wurden vor Kälte blau.Rty jí zimou zmodraly.

nebe: j-m das Blaue vom Himmel versprechenslibovat komu modré z nebe

oko: j-m wird es grün und blau vor Augenkomu se dělají mžitky před očima

blau: blauer Briefpísemná výpověď