Hlavní obsah

Himmel

Der, podstatné jméno~s, bás. ~

  1. obloha, nebeDer Himmel bewölkt sich.Obloha se zatahuje.unter freiem Himmel schlafenspát pod širým nebem
  2. ráj, nebe, nebesa v křesťanství ap.im Himmel seinbýt v nebi mrtvý
  3. euf.nebesa, Bůh vyšší moc

Der, podstatné jméno~s, bás. ~

  1. aus heiterem Himmel hovor.z čistého nebe neočekávaně
  2. j-n/etw. in den Himmel heben hovor.vynášet koho/co do nebe
  3. im sieb(en)ten Himmel sein hovor.být v sedmém nebi
  4. Weiß der Himmel! hovor.Bůh ví!
  5. j-m das Blaue vom Himmel versprechen slibovat komu modré z nebe
  6. Gebe es der Himmel! -li bůh!

Vyskytuje se v

Blitz: wie ein Blitz aus heiterem Himmeljako blesk z čistého nebe

Engel: die Engel im Himmel singen hörenvidět všechny svaté, slyšet zpívat andělíčky

Geschenk: ein Geschenk des Himmelsdar z nebe

heiter: wie ein Blitz aus heiterem Himmeljako blesk z čistého nebe

Himmel: aus heiterem Himmelz čistého nebe neočekávaně

herab: vom Himmel herabz nebe dolů

aufhellen: Der Himmel hellt sich auf.Obloha se vyjasňuje.

sehen: zum Himmel sehenhledět do nebe

Stern: Der Stern strahlt am Himmel.Hvězda září na nebi.

verschleiern: přen. Der Himmel verschleierte sich.Obloha se zatáhla.

Wink: přen. ein Wink des Himmels/Schicksalsznamení nebes/osudu

jasně: hellblauer Himmeljasně modrá obloha

mračit se: Der Himmel zieht sich zu.Obloha se mračí.

nebe: unter freiem Himmel schlafenspát pod širým nebem

nocovat: unter freiem Himmel nächtigennocovat pod širým nebem

objevit se: Der Mond erschien am Himmel.Na obloze se objevil měsíc.

obloha: blauer/klarer/bedeckter Himmelmodrá/čistá/zatažená obloha

rozjasnit se: Der Himmel hat sich aufgehellt.Obloha se rozjasnila.

širý: unter freiem Himmel schlafenspát pod širým nebem

vysvitnout: Der Mond leuchtete am Himmel hervor.Na obloze vysvitl měsíc.

vzhlédnout: zum Himmel aufblickenvzhlédnout k obloze

zamračený: bewölkter Himmelzamračená obloha

zamračit se: Der Himmel bewölkte sich.Obloha se zamračila.

hrom: wie ein Blitz aus heiterem Himmeljako když hrom udeří

učený: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.Žádný učený z nebe nespadl.

vychválit: j-n/etw. in den Himmel heben, j-n über den grünen Klee lobenvychválit koho/co do nebes

vzít se: Wie aus dem Boden gewachsen ..., Wie vom Himmel gefallen ...Kde se vzal, tu se vzal ...

Blaue: j-m das Blaue vom Himmel versprechenkomu slibovat modré z nebe