Hlavní obsah

jasně

Příslovce

  1. (světle, zářivě) hell, grelljasně zářícíhell leuchtendjasně modrá oblohahellblauer Himmel
  2. (zřetelně) klar, deutlichjasně se vyjádřitsich deutlich ausdrückenmluvit jasně a srozumitelněklar und verständlich sprechen

Částice

  • souhlasklarNo jasně!(Ja) Klar!

Vyskytuje se v

stručně: stručně a jasněkurz und bündig, klipp und klar

jasně: No jasně!(Ja) Klar!

jasný: jasný denein klarer Tag

příznak: jasné/jisté příznakydeutliche/sichere Zeichen

vzplanout: Oheň jasně vzplál.Das Feuer loderte hell auf.

zřetelně: mluvit jasně a zřetelněklar und deutlich sprechen

mysl: uchovat si jasnou myslsich ein heiteres Gemüt bewahren

slunce: Je to nad slunce jasnější.Es ist sonnenklar.

deutlich: mít jasné tušeníeine deutliche Ahnung haben

ja: No jasně!Ja klar!

sinnfällig: jasně dát najevo coetw. sinnfällig zum Ausdruck bringen

verstehen: Jasné?, Rozuměl jsi?, Rozuměli jste?Verstanden?

ach: Ach tak, teď je mi to jasné!Ach so, jetzt ist mir das klar!

bestimmt: Musí se vyjádřit jasněji.Er muss sich bestimmter ausdrücken.

bündig: stručně (a jasně)kurz und bündig

darstellen: jasně vyložit argumentyArgumente klar darstellen

erklären: Vyjádři se jasněji!Erkläre dich deutlicher!

Gemüt: mít jasnou myslein heiteres Gemüt haben

klar: co je komu jasnéetw. wird j-m klar

logo: To je jasný!Das ist logo!

Sicht: dobrá/jasná/špatná viditelnosteine gute/klare/schlechte Sicht

taghell: být jasně osvětlenýtaghell erleuchtet sein

trennen: rozlišovat jasně pojmyBegriffe klar trennen

verständlich: mluvit jasně a srozumitelněklar und verständlich sprechen