Hlavní obsah

zřetelně

Příslovce

  • deutlichmluvit jasně a zřetelněklar und deutlich sprechen

Vyskytuje se v

ale: Er spricht leise, aber deutlich.Mluví potichu, ale zřetelně.

zřetelný: eine klare Aussprache habenmít zřetelnou výslovnost

Schriftzug: deutliche Schriftzügezřetelné písmo

zřetelně: klar und deutlich sprechenmluvit jasně a zřetelně