Hlavní obsah

klar

Vyskytuje se v

klar werden: über j-n/etw. udělat si jasno v kom/čem, ujasnit si co, být si vědomý čehosich klar werden

Tinte: být jasné jako fackaklar wie dicke Tinte sein

ja: No jasně!Ja klar!

ach: Ach tak, teď je mi to jasné!Ach so, jetzt ist mir das klar!

darstellen: jasně vyložit argumentyArgumente klar darstellen

klarkommen: Zvládneš ten úkol?Kommst du mit der Aufgabe klar?

Sicht: dobrá/jasná/špatná viditelnosteine gute/klare/schlechte Sicht

trennen: rozlišovat jasně pojmyBegriffe klar trennen

verständlich: mluvit jasně a srozumitelněklar und verständlich sprechen

stručně: stručně a jasněkurz und bündig, klipp und klar

jasně: mluvit jasně a srozumitelněklar und verständlich sprechen

jasno: Udělal jsem si v tomto problému jasno.Ich bin mir über dieses Problem klar geworden.

jasný: jasný denein klarer Tag

obloha: modrá/čistá/zatažená oblohablauer/klarer/bedeckter Himmel

priorita: ujasnit si prioritysich über die Prioritäten klar werden

průzračný: průzračné slovoein klares Wort

ujasnit si: ujasnit si své cílesich über seine Ziele klar werden

zřetelně: mluvit jasně a zřetelněklar und deutlich sprechen

zřetelný: mít zřetelnou výslovnosteine klare Aussprache haben

čistý: přen. mít čistou hlavuklaren Kopf haben

rozsvítit se: Konečně se mu rozsvítilo.Es ist ihm endlich klar geworden.

klar: stručně a jasněklipp und klar