Hlavní obsah

trennen

Sloveso

  1. oddělit, odpárat
  2. oddělit, izolovat látku chemicky ap.
  3. oddělit, odloučit, separovat žloutek od bílku ap.
  4. rozdělit, odloučit, rozloučit milence ap.
  5. sich trennen odloučit se, rozloučit se, rozejít se jít jinou cestou
  6. sich trennen von j-m rozejít se s kým
  7. sich trennen von etw. odtrhnout se od čeho
  8. oddělovat, odlišovat, rozlišovat soukromí od práce ap.die guten Nachrichten von den schlechten trennenoddělovat dobré zprávy od špatnýchBegriffe klar trennenrozlišovat jasně pojmy
  9. dělit, oddělovat
  10. dělit časově nebo místně

Vyskytuje se v

trennen: sich trennenodloučit se, rozloučit se, rozejít se jít jinou cestou

beiderseitig: sich in beiderseitigem Einverständnis trennenrozejít se ve vzájemné shodě

Dotter: den Dotter vom Eiweiß trennenoddělit žloutek od bílku

odpad: Müll trennentřídit odpad

odloučit: das Eigelb vom Eiweiß trennenodloučit žloutek od bílku

odtrhnout se: Das Dorf trennte sich von der Stadt.Vesnice se odtrhla od města.

s, se: sich von seinem Partner trennenrozejít se s partnerem

separovat: (Haus)Müll trennenseparovat (domovní) odpad

pleva: die Spreu vom Weizen trennenoddělit zrno od plev

zrno: die Spreu vom Weizen trennenpřen. oddělit zrno od plev

Spreu: die Spreu vom Weizen trennenoddělit zrno od plev