Hlavní obsah

trennen

Sloveso

  1. oddělit, odpárat
  2. oddělit, izolovat látku chemicky ap.
  3. oddělit, odloučit, separovat žloutek od bílku ap.
  4. rozdělit, odloučit, rozloučit milence ap.
  5. sich trennen odloučit se, rozloučit se, rozejít se jít jinou cestou
  6. sich trennen von j-m rozejít se s kým
  7. sich trennen von etw. odtrhnout se od čeho
  8. oddělovat, odlišovat, rozlišovat soukromí od práce ap.die guten Nachrichten von den schlechten trennenoddělovat dobré zprávy od špatnýchBegriffe klar trennenrozlišovat jasně pojmy
  9. dělit, oddělovat
  10. dělit časově nebo místně

Vyskytuje se v

Spreu: die Spreu vom Weizen trennenoddělit zrno od plev

beiderseitig: sich in beiderseitigem Einverständnis trennenrozejít se ve vzájemné shodě

Dotter: den Dotter vom Eiweiß trennenoddělit žloutek od bílku

odpad: třídit odpadMüll trennen

odloučit: odloučit žloutek od bílkudas Eigelb vom Eiweiß trennen

odtrhnout se: Vesnice se odtrhla od města.Das Dorf trennte sich von der Stadt.

s, se: rozejít se s partneremsich von seinem Partner trennen

separovat: separovat (domovní) odpad(Haus)Müll trennen

pleva: oddělit zrno od plevdie Spreu vom Weizen trennen

zrno: přen. oddělit zrno od plevdie Spreu vom Weizen trennen