Hlavní obsah

rozdělit

Vyskytuje se v

čtvrtina: rozdělit co na čtvrtinyetw. vierteln

díl: co rozdělit na tři dílyetw. in drei Teile teilen

napolovic: rozdělit dort napolovicdie Torte in zwei Hälften teilen

polovina: rozdělit majetek na dvě polovinydas Vermögen in/zu zwei Hälften teilen

pozůstalost: rozdělit si pozůstalost po komsich j-s Nachlass verteilen

půlka: rozdělit na dvě půlky coetw. in zwei Hälften teilen

racionálně: racionálně si rozdělit prácisich die Arbeit rationell aufteilen

stejný: rozdělit co na stejné dílyetw. in gleiche Teile teilen