Hlavní obsah

lösen

Sloveso

  1. odstranit, odlepit, strhnout tapety ap.die Briefmarke von der Postkarte lösenodlepit známku z pohleduDieses Mittel löst den Schmutz.Tento prostředek odstraňuje špínu.den Blick von j-m/etw. nicht lösen könnennemoci odtrhnout pohled od koho/čeho
  2. sich lösen uvolnit se, opad(áv)at, odlepit se
  3. sich lösen odloučit se, oddělit se, odtrhnout sesich aus j-s Umarmung lösenvytrhnout se komu z objetí
  4. uvolnit šroubek ap.
  5. sich lösen uvolnit se, povolit bolest ap.
  6. vyřešit, rozluštit, rozřešit hádanku ap.
  7. sich lösen vyřešit se, rozluštit se, rozřešit se hádanka ap.
  8. zrušit smlouvu ap.
  9. rozpustit/rozpouštět ve vodě ap.

Vyskytuje se v

kriegerisch: einen kriegerischen Konflikt lösenřešit válečný konflikt

auflösen: Zucker löst sich im Tee auf.Cukr se rozpouští v čaji.

fraglich: eine fragliche Frage lösenřešit spornou otázku

heikel: mit j-m eine heikle Angelegenheit lösenřešit s kým choulostivou záležitost

křížovka: ein Kreuzworträtsel lösenluštit křížovku

loupat se: Der Anstrich löst sich ab.Nátěr se loupe.

luštit: ein Kreuzworträtsel lösenluštit křížovku

naléhavě: etw. dringend lösenřešit naléhavě co

odloučit se: sich von den Eltern lösenodloučit se od rodičů

originálně: etw. originell lösenoriginálně co vyřešit

palčivý: ein brennendes Problem lösenřešit palčivý problém

příklad: die Rechenaufgaben lösenřešit příklady

radikálně: etw. radikal lösenvyřešit co radikálně

rovnice: die Gleichung lösenvyřešit rovnici

rozluštit: das Rätsel lösenrozluštit hádanku

rozpadat se: Ihre Bande löst sich allmählich auf.Jejich parta se postupně rozpadá.

rozřešit: ein Problem lösenrozřešit problém

rozvázat: den Knoten (im Schnürsenkel) lösenrozvázat uzel (na tkaničce)

rozvázat se: Das Schnürchen auf der Schachtel hat sich gelöst.Šňůrka na krabici se rozvázala.

rozvazovat se: Die Schleife in ihrem Haar löst sich.Rozvazuje se jí stuha ve vlasech.

sevření: sich aus j-s Umarmung lösenvymanit se ze sevření koho

slézat: Der Nagel löst sich ihm ab.Slézá mu nehet.

snadno: Das Problem ist leicht zu lösen.Problém se dá snadno vyřešit.

záhada: ein Rätsel lösenrozluštit záhadu

zrušit: das Arbeitsverhältnis lösenzrušit pracovní poměr

jazyk: j-m die Zunge lösenrozvázat komu jazyk

lösen: die Briefmarke von der Postkarte lösenodlepit známku z pohledu