Hlavní obsah

Lösung

Vyskytuje se v

erschöpfen: Der Bericht erschöpfte sich in der Aufzählung der Probleme und ging nicht auf ihre Lösungen ein.Zpráva končila výčtem problémů a nezabývala se jejich řešením.

roztok: gesättigte Lösungnasycený roztok

být: Es gibt keine andere Lösung.Jiné řešení není.

definitivní: eine definitive/endgültige Lösungdefinitivní řešení

dočasný: eine einstweilige Lösungdočasné řešení

dokázat: den Säureanteil in der Lösung nachweisendokázat přítomnost kyseliny v roztoku

eventuální: eine eventuelle Lösungeventuální řešení

naléhat: auf die Lösung des Falles drängennaléhat na vyřešení případu

nedohledno: Die Lösung ist im Unabsehbaren.Řešení je v nedohlednu.

nejlepší: die bestmögliche Lösungnejlepší možné řešení

nesprávný: falsche Lösungnesprávné řešení

odpařit: die Lösung eindampfenodpařit roztok

provizorní: Das ist nur eine provisorische Lösung.Je to jen provizorní řešení.

předběžný: die vorläufige Lösungpředběžné řešení

přefiltrovat: die Lösung filternpřefiltrovat roztok

přispět: zur Lösung des Problems beitragenpřispět k vyřešení problému

zkoncentrovat: die Lösung konzentrierenzkoncentrovat roztok

zředěný: verdünnte Lösungzředěný roztok