Hlavní obsah

Lösung

Vyskytuje se v

erschöpfen: Der Bericht erschöpfte sich in der Aufzählung der Probleme und ging nicht auf ihre Lösungen ein.Zpráva končila výčtem problémů a nezabývala se jejich řešením.

roztok: nasycený roztokgesättigte Lösung

být: Jiné řešení není.Es gibt keine andere Lösung.

definitivní: definitivní řešeníeine definitive/endgültige Lösung

dočasný: dočasné řešeníeine einstweilige Lösung

dokázat: dokázat přítomnost kyseliny v roztokuden Säureanteil in der Lösung nachweisen

eventuální: eventuální řešeníeine eventuelle Lösung

naléhat: naléhat na vyřešení případuauf die Lösung des Falles drängen

nedohledno: Řešení je v nedohlednu.Die Lösung ist im Unabsehbaren.

nejlepší: nejlepší možné řešenídie bestmögliche Lösung

neředěný: neředěný roztokunverdünnte Lösung

nesprávný: nesprávné řešenífalsche Lösung

odpařit: odpařit roztokdie Lösung eindampfen

provizorní: Je to jen provizorní řešení.Das ist nur eine provisorische Lösung.

předběžný: předběžné řešenídie vorläufige Lösung

přefiltrovat: přefiltrovat roztokdie Lösung filtern

přispět: přispět k vyřešení problémuzur Lösung des Problems beitragen

zkoncentrovat: zkoncentrovat roztokdie Lösung konzentrieren

zředěný: zředěný roztokverdünnte Lösung