Hlavní obsah

Bruch

Vyskytuje se v

Nenner: Brüche auf einen Nenner bringenpřevést zlomky na společného jmenovatele

jmenovatel: gleichnamige Brüche addierensčítat zlomky se společným jmenovatelem

krátit: einen Bruch mit 2 kürzenkrátit zlomek dvěma

zlomek: einen Bruch kürzenkrátit zlomek

Bruch: in die Brüche gehenrozpadnout se, rozbít se vztah, talíř ap.