Hlavní obsah

spalten

Vyskytuje se v

Axt: mit der Axt spaltensekat sekerou

rozštěpit: fyz., chem. rozštěpit atomdas Atom spalten

rozštípat: rozštípat dřívíHolz spalten