Hlavní obsah

genau

Vyskytuje se v

Minute: auf die Minute (genau)na minutu (přesně)

derselbe, dieselbe, dasselbe: genau dasselbepřesně to samé

dosieren: ein Medikament genau dosierenpřesně dávkovat lék

fügen: Das Brett fügt sich genau in die Lücke.Prkno přesně zapadá do mezery.

Gegensatz: Sie ist genau der Gegensatz zu ihr.Ona je jejím pravým opakem.

Uhr: Es ist genau zwölf Uhr.Je přesně dvanáct hodin.

deko: zvážit co na deko přesněetw. auf Dekagramm genau wiegen

nahrávka: přesná nahrávka komugenaues Zuspiel an j-n

naopak: Bylo to přesně naopak.Es war genau umgekehrt.

opačně: Věci se mají přesně opačně.Die Sachen sind genau umgekehrt.

počet: velký/nepatrný/přesný početeine große/geringe/genaue Zahl

přesně: přesně odpovědětgenau antworten

přesně: Hodiny jdou přesně.Die Uhr geht genau.

přesný: přesný výpočetgenaue Berechnung

přesný: přesný časgenaue Zeit

úplný: úplný opakgenau das Gegenteil

upřesnění: Jen pro upřesnění...Nur um genauer zu sein...

zmíněný: přesně popsat zmíněnou osobudie fragliche Person genau beschreiben

minuta: přijít na minutuauf die Minute genau kommen

tečka: přen. do poslední tečkyauf den Punkt genau