Hlavní obsah

dobře

Příslovce

  1. (řádně, ušlechtile) gutmyslet to s kým dobřees gut mit j-m meinen
  2. (dovedně, řádně) gutDobře se učí.Er lernt gut.Umí dobře německy.Er kann gut Deutsch.
  3. (vhodně pro daný účel) gutdobře vodit teplo/elektřinuWärme/Strom gut leiten
  4. (bezchybně) gutvědět vždy vše lépeimmer alles besser wissen
  5. (příznivě, příjemně, vhodně) gut, wohldobře myšlenýgut gemeintMějte se dobře!Leben Sie wohl!Má se dobře.Es geht ihm gut.Není mi dobře.Ich fühle mich nicht wohl.

Částice

  • anorichtig, gutDobře, máš pravdu.Richtig, du hast recht.

Vyskytuje se v

dobrý: dobré bydlodas Wohlleben

dobrý: mít dobrou náladugute Laune haben

dobrý: Dobré ráno!Guten Morgen!

dobrý: Dobrou chuť!Guten Appetit!, Mahlzeit!

chuť: Dobrou chuť!Guten Appetit!

nálada: být v špatné/dobré náladěguter/schlechter Laune sein

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Alles Gute zum Geburtstag.

noc: dát komu dobrou nocj-m gute Nacht wünschen

odpoledne: Dobré odpoledne.Guten Nachmittag.

paměť: mít dobrou paměťein gutes Gedächtnis haben

partie: být dobrá partieeine gute Partie sein

pověst: mít dobrou/špatnou pověsteinen guten/schlechten Ruf haben

případ: v nejlepším případěim besten Fall, bestenfalls

ráno: Dobré ráno!Guten Morgen!

v, ve: být v dobré náladěgut gelaunt sein, in guter Stimmung sein

večer: Dobrý večer.Guten Abend.

velmi: ped. velmi dobřesehr gut

vůle: při nejlepší vůlibeim besten Willen

výsledek: vykazovat dobré výsledkygute Ergebnisse aufweisen

zázemí: vytvořit komu dobré zázemíj-m ein gutes Umfeld schaffen

znamení: dobré znameníein gutes Vorzeichen

aby: Jen aby ses tam měl dobře.Hauptsache, es geht dir dort gut.

bavit se: Dobře se bavte!Viel Vergnügen/Spaß!

být: Bylo by to tak lepší?Wäre es so besser?

cítit se: Necítím se dobře.Ich fühle mich nicht wohl.

co: Čím déle tím lépe.Je länger desto besser.

daleko: daleko lépe/více/dříveweitaus besser/mehr/früher

dobré: Všechno dobré!Alles Gute!

dobré: říkat komu co po dobrémj-m etw. im Guten sagen

dobrý: dobrý příkladein gutes Beispiel

dobrý: Buď tak dobrý!Sei so gut!

dopadnout: To nemůže dopadnout dobře.Das kann nicht gut ausgehen.

duše: Je to dobrá duše.Sie ist eine gute Seele.

dvakrát: dvakrát lepší než...doppelt so gut wie...

finančně: být finančně dobře zajištěnýfinanziell gut gestellt sein

jméno: mít dobré/špatné jménoeinen guten/schlechten Namen haben

kamarád: dobrý kamarádein guter Freund

kondice: mít dobrou kondicieine gute Kondition haben

koulet: Koulí to s ním dobře.Er geht mit ihm geschickt um.

kvalita: zboží dobré kvalityWaren guter Qualität

lepit: Sekundové lepidlo dobře lepí.Der Sekundenkleber klebt gut.

lepší: Je lepší než ty.Er ist besser als du.

lepší: získat lepší pracovní místoeine bessere Arbeitsstelle bekommen

lepší: Pohybuje se jen v lepší společnosti.Er verkehrt nur in besserer Gesellschaft.

lepší: tvořit lepší průměreinen besseren Durchschnitt bilden

lepšit se: Počasí se lepší.Das Wetter bessert sich.

mít: mít dobrý platein gutes Gehalt bekommen

mít: mít dobré místoeine gute Stelle haben

mnohem: Je mi mnohem lépe.Es geht mir viel besser.

mrav: mít dobré mravygute Sitten haben

nač: Nač je to dobré?Wozu ist das gut?

najíst se: dobře se najístgut essen

naladěný: být dobře naladěnýgut gelaunt sein

nápad: To je dobrý nápad.Das ist eine gute Idee.

nápodobně: Dobrou chuť! Nápodobně.Guten Appetit! Gleichfalls.

navodit: navodit dobrou atmosféruStimmung machen

nejlepší: nejlepší možné řešenídie bestmögliche Lösung

nejlepší: být nejlepší ze všechder Beste von allen sein

než: Lepší něco než nic.Besser etwas als nichts.

no: Přijdeš? – No dobře.Kommst du? – Na gut.

obživa: hledat lepší obživubesseren Unterhalt suchen

očekávat: Očekáváme dobré výkony.Wir erwarten gute Leistungen.

odlišit: Neumí odlišit dobré víno od špatného.Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheiden

odvést: odvést dobrou prácigute Arbeit leisten

placený: dobře placené místogut bezahlte Stelle

plavec: dobrý/špatný plavecein guter/schlechter Schwimmer

pobavit se: Dobře jsem se v kině pobavil.Ich habe mich im Kino gut unterhalten.

počet: Je dobrý v počtech.Er ist im Rechnen gut.

počítat: počítat s lepšími výsledkymit besseren Ergebnissen rechnen

pomocník: mít dobrého/špatného pomocníkaeinen guten/schlechten Helfer haben

popřát: popřát komu dobrou nocj-m gute Nacht wünschen

pozice: mít dobrou pozicieine gute Position haben

pramen: vědět co z dobrého prameneetw. aus guter Quelle wissen

prodávat: Tohle zboží se dobře prodává.Diese Ware verkauft sich gut.

prohřátý: dobře prohřáté těloein gut durchwärmter Körper

proschnout: Prádlo dobře proschlo.Die Wäsche hat gut durchgetrocknet.

prosperovat: Podnik (dobře) prosperuje.Das Unternehmen gedeiht (gut).

provdat se: dobře se provdatsich gut verheiraten

přát: přát dobrou nocgute Nacht wünschen

předhonit: Předhonil nejlepšího běžce.Er überholte den besten Läufer.