Hlavní obsah

pozice

Vyskytuje se v

vyhoupnout se: vyhoupnout se do lepší pozicein eine bessere Stellung hinaufkommen

vyklidit: vyklidit poziceStellungen räumen

Stellung: zaujmout pozici v kleče/dřepueine kniende/hockende Stellung einnehmen

verdrängen: vyštvat koho z pozicej-n aus seiner Position verdrängen

pozice: zaujmout pozici vleže/vsedě/vstojeeine liegende/sitzende/stehende Position einnehmen