Hlavní obsah

pozice

Vyskytuje se v

vyhoupnout se: vyhoupnout se do lepší pozicein eine bessere Stellung hinaufkommen

vyklidit: vyklidit poziceStellungen räumen

Stellung: eine kniende/hockende Stellung einnehmenzaujmout pozici v kleče/dřepu

verdrängen: j-n aus seiner Position verdrängenvyštvat koho z pozice