Hlavní obsah

funkce

Vyskytuje se v

exponenciální: exponenciální funkcedie Exponentialfunktion

komplexní: mat. komplexní číslo/funkcedie komplexe Zahl/Funktion

vitální: vitální funkcedie Vitalfunktion

periodický: mat. periodická funkceperiodische Funktion

sesadit: sesadit prezidenta z funkceden Präsidenten seiner Funktion entheben

zhostit se: zhostit se dobře své funkcesich seiner Funktion gut entledigen

zodpovědný: zodpovědná funkceverantwortlicher Posten

Amt: im Amt seinbýt ve funkci

fungieren: als Schiedsrichter fungierenvykonávat funkci rozhodčího