Hlavní obsah

úřad

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (instituce) das Amt, die Behördejít na úřadzur Behörde gehenposlat žádost na úřadeinen Antrag an die Behörde schickenhovor. běhat po úřadechvon Behörde zu Behörde laufenÚřad prácedas Arbeitsamt
  2. (funkce) das Amt, die Funktion
  3. (budova, kancelář) das Büro

Vyskytuje se v

antimonopolní: antimonopolní úřaddas Kartellamt

berní: berní úřaddie Steuerbehörde

finanční: finanční úřaddas Finanzamt

obecní: obecní úřaddas Gemeindeamt

okresní: okresní úřaddas Bezirksamt

pracovní: pracovní úřaddas Arbeitsamt

premiérský: premiérský úřaddas Ministerpräsidentenamt

prezidentský: prezidentský úřaddas Präsidentenamt

předchůdce: předchůdce v úřaduder Amtsvorgänger

stavební: stavební úřaddas Bauamt

telekomunikační: telekomunikační úřaddas Fernmeldeamt

zastupitelský: zastupitelský úřaddie Vertretungsbehörde

běhat: běhat po úřadechverschiedene Ämter ablaufen

obíhat: obíhat úřadyvon Behörde zu Behörde laufen

pochodit: Jak jste pochodili na úřadu práce?Wie ist die Sache auf dem Arbeitsamt ausgegangen?

poptat se: poptat se na úřadě po prácisich beim Amt über die Arbeit erkundigen

předsednický: předsednický úřaddas Vorstandsamt

příslušný: příslušný úřad/souddas zuständige Amt/Gericht

sloučit se: Úřady se sloučily.Die Ämter wurden zusammengelegt.

ujmout se: ujmout se úřaduein Amt antreten

válčit: válčit s úřadymit Behörden streiten

vysoký: zastávat vysoký úřadein hohes Amt bekleiden

zastávat: zastávat úřadein Amt bekleiden

Behörde: státní/městský/obecní úřadeine staatliche/städtische/kommunale Behörde

kraft: rozhodnout co z moci svého úřaduetw. kraft seines Amtes entscheiden

Amt: nastoupit do úřaduein Amt antreten

anvertrauen: svěřit komu úřadj-m ein Amt anvertrauen

bekleiden: zastávat úřadein Amt bekleiden

berufen: povolat koho do úřaduj-n in ein Amt berufen

Ehe: uzavřít manželství na úřadě/v kosteledie Ehe vor dem Standesamt/in der Kirche schließen

Last: tíha úřadupřen. die Last des Amtes

nachfragen: informovat se na finančním úřadě o daníchbeim Finanzamt wegen der Steuer nachfragen

obliegen: Rozhodnutí přísluší úřadu.Die Entscheidung obliegt der Behörde.

übernehmen: převzít úřadein Amt übernehmen

unterstehen: Tento úřad spadá bezprostředně pod ministerstvo.Dieses Amt untersteht unmittelbar dem Ministerium.

úřad: Úřad prácedas Arbeitsamt