Hlavní obsah

úřad

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (instituce) das Amt, die Behördejít na úřadzur Behörde gehenposlat žádost na úřadeinen Antrag an die Behörde schickenhovor. běhat po úřadechvon Behörde zu Behörde laufenÚřad prácedas Arbeitsamt
  2. (funkce) das Amt, die Funktion
  3. (budova, kancelář) das Büro

Vyskytuje se v

antimonopolní: antimonopolní úřaddas Kartellamt

berní: berní úřaddie Steuerbehörde

cizinecký: cizinecký úřaddie Ausländerbehörde

finanční: finanční úřaddas Finanzamt

obecní: obecní úřaddas Gemeindeamt

okresní: okresní úřaddas Bezirksamt

pracovní: pracovní úřaddas Arbeitsamt

premiérský: premiérský úřaddas Ministerpräsidentenamt

prezidentský: prezidentský úřaddas Präsidentenamt

předchůdce: předchůdce v úřaduder Amtsvorgänger

přihlašovací: přihlašovací úřaddas Meldeamt

stavební: stavební úřaddas Bauamt

telekomunikační: telekomunikační úřaddas Fernmeldeamt

zastupitelský: zastupitelský úřaddie Vertretungsbehörde

běhat: běhat po úřadechverschiedene Ämter ablaufen

obíhat: obíhat úřadyvon Behörde zu Behörde laufen

pochodit: Jak jste pochodili na úřadu práce?Wie ist die Sache auf dem Arbeitsamt ausgegangen?

poptat se: poptat se na úřadě po prácisich beim Amt über die Arbeit erkundigen

předsednický: předsednický úřaddas Vorstandsamt

příslušný: příslušný úřad/souddas zuständige Amt/Gericht

sloučit se: Úřady se sloučily.Die Ämter wurden zusammengelegt.

ujmout se: ujmout se úřaduein Amt antreten

válčit: válčit s úřadymit Behörden streiten

vysoký: zastávat vysoký úřadein hohes Amt bekleiden

zastávat: zastávat úřadein Amt bekleiden

Behörde: eine staatliche/städtische/kommunale Behördestátní/městský/obecní úřad

kraft: etw. kraft seines Amtes entscheidenrozhodnout co z moci svého úřadu

Amt: ein Amt antretennastoupit do úřadu

anvertrauen: j-m ein Amt anvertrauensvěřit komu úřad

bekleiden: ein Amt bekleidenzastávat úřad

berufen: j-n in ein Amt berufenpovolat koho do úřadu

Ehe: die Ehe vor dem Standesamt/in der Kirche schließenuzavřít manželství na úřadě/v kostele

Last: přen. die Last des Amtestíha úřadu

nachfragen: beim Finanzamt wegen der Steuer nachfrageninformovat se na finančním úřadě o daních

obliegen: Die Entscheidung obliegt der Behörde.Rozhodnutí přísluší úřadu.

übernehmen: ein Amt übernehmenpřevzít úřad

unterstehen: Dieses Amt untersteht unmittelbar dem Ministerium.Tento úřad spadá bezprostředně pod ministerstvo.