Hlavní obsah

ujmout se

Vyskytuje se v

případ: sich des Falls annehmenujmout se toho případu

slovo: das Wort ergreifenujmout se slova

vláda: die Regierung antretenujmout se vlády

Erbe: ein Erbe antretenujmout se dědictví

ihrer: Wir werden uns ihrer annehmen.Ujmeme se jí/jich.

Thronfolge: die Thronfolge antretennastoupit na trůn, ujmout se vlády

ujmout se: ein Amt antretenujmout se úřadu