Hlavní obsah

převzít

Dokonavé sloveso

  1. (do vlastnictví, péče) übernehmenpřevzít dědictví po rodičíchdie elterliche Erbschaft antreten
  2. (přejmout) entgegennehmen, übernehmen, empfangenpřevzít dopis od listonoševom Briefträger einen Brief entgegennehmen

Vyskytuje se v

jednatelství: převzít jednatelstvídie Geschäftsführung übernehmen

ergreifen: převzít moc i násilímdie Macht ergreifen

Verantwortung: převzít odpovědnost za koho/cofür j-n/etw. eine Verantwortung übernehmen

abnehmen: Převzala od listonoše balíček.Sie nahm dem Briefträger das Päckchen ab.

entgegennehmen: převzít dopis od listonoškyeinen Brief von der Briefträgerin entgegennehmen

Führung: převzít vedení firmydie Führung der Firma übernehmen

Garantie: (ne)převzít záruku za co(keine) Garantie für etw. übernehmen

übernehmen: převzít zbožíWaren übernehmen

převzít: převzít dědictví po rodičíchdie elterliche Erbschaft antreten