Hlavní obsah

Verantwortung

Die, podstatné jméno~, ~en

  • (z)odpovědnostin eigener Verantwortungna vlastní (z)odpovědnosteine große Verantwortung habenmít velkou (z)odpovědnostfür j-n/etw. eine Verantwortung übernehmenpřevzít odpovědnost za koho/co

Vyskytuje se v

heißen: Ví, co to znamená nést zodpovědnost.Er weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen.

übernehmen: převzít odpovědnost, odpovídat za codie Verantwortung für etw. übernehmen

mravní: mít mravní odpovědnost za codie moralische Verantwortung für etw. haben

nést: nést odpovědnost za koho/codie Verantwortung für j-n/etw. tragen

odpovědnost: mít odpovědnost za koho/codie Verantwortung für j-n/etw. haben

pohnat: pohnat koho k odpovědnostij-n zur Verantwortung ziehen

zodpovědnost: nést plnou zodpovědnost za cofür etw. volle Verantwortung tragen

Verantwortung: mít velkou (z)odpovědnosteine große Verantwortung haben