Hlavní obsah

Pflicht

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. povinnostetw. für seine Pflicht haltenpovažovat co za svou povinnostetw. aus Pflicht tun(u)dělat co z povinnostiDie Pflicht ruft!Povinnost volá!
  2. sport.povinné cviky, povinná část

Vyskytuje se v

Schuldigkeit: seine (Pflicht und) Schuldigkeit tunkonat svou povinnost

erachten: etw. als seine Pflicht erachtenpokládat co za svou povinnost

sestava: sport. povinná/volná sestavadie Pflicht(übung)/Kür

konat: konat svou povinnostseine Pflicht tun

milý: milá povinnosteine angenehme Pflicht

náš, naše: naše práva a povinnostiunsere Rechte und Pflichten

povinnost: zanedbávat (své) povinnosti(seine) Pflichten vernachlässigen

povinnost: dostát (svým) povinnostem(seinen) Pflichten nachkommen

pracující: práva a povinnosti pracujícíchdie Rechte und die Pflichten der Arbeitenden

příjemný: příjemná společnost/povinnostangenehme Gesellschaft/Pflicht

svůj, svá, své, svoje: konat svou povinnostseine Pflicht tun

vycouvat: vycouvat z povinnostisich von einer Pflicht befreien

zanedbat: zanedbat svou povinnostseine Pflicht vernachlässigen

povinnost: manželské povinnostidie ehelichen Pflichten