Hlavní obsah

pracující

Podstatné jméno, rod mužský i podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

naplno: jet/pracovat naplnovoll fahren/arbeiten

almužna: pracovat za almužnufür ein Almosen arbeiten

: Ať je sobota, nebo neděle, pořád pracuje.Ob Samstag oder Sonntag, er arbeitet immer.

denně: Kolik hodin denně pracujete?Wie viel Stunden pro Tag arbeiten Sie?

dohromady: pracovat dohromady s kýmmit j-m zusammen arbeiten

hosteska: pracovat jako hosteska na veletrhuauf der Messe als Hostess arbeiten

ilegálně: ilegálně pracovatillegal arbeiten, schwarzarbeiten

model: pracovat jako modelals Model(l) arbeiten

mokro: pracovat v mokruin der Nässe arbeiten

načerno: pracovat načernoschwarzarbeiten

nevyčerpatelně: nevyčerpatelně pracovatunerschöpflich arbeiten

ocelárna: pracovat v ocelárněim Stahlwerk arbeiten

odpoledne: pracovat celé odpoledneden ganzen Nachmittag arbeiten

ostošest: pracovat ostošestmit Volldampf arbeiten

plantáž: pracovat na plantážíchauf Plantagen arbeiten

potravinářství: pracovat v potravinářstvíin der Nahrungsmittelindustrie arbeiten

pracující: práva a povinnosti pracujícíchdie Rechte und die Pflichten der Arbeitenden

prádelna: pracovat v prádelněin einer Wäscherei arbeiten

projekt: pracovat na projektuan einem Projekt arbeiten

přes, přese: pracovat přes časÜberstunden machen

příznačný: Pracoval s příznačnou skromností.Er hat mit bezeichnender Bescheidenheit gearbeitet.

různý: pracovat za různých podmínekunter verschiedenen Bedingungen arbeiten

řečnit: Neřečni a pracuj!Schwatze nicht und arbeite!

směna: pracovat na dvě směnyin zwei Schichten arbeiten

soustavně: systematicky pracovat/postupovatsystematisch arbeiten/vorgehen

spíkr: Pracoval v televizi jako spíkr.Er arbeitete beim Fernsehen als Ansager.

šachta: pracovat na šachtěim Bergwerk arbeiten

těžce: těžce pracovatschwer arbeiten

tlak: pracovat pod tlakemunter Druck arbeiten

víc: Více pracovat, méně mluvit.Mehr arbeiten, weniger sprechen.

vinice: pracovat na viniciim Weinberg arbeiten

vyspávat: Pracuje v noci a ve dne vyspává.Er arbeitet nachts und am Tag schläft er.

zahrádka: pracovat na zahrádceim Garten arbeiten

zodpovědně: zodpovědně pracovatverantwortlich arbeiten

kdo: Kdo nepracuje, ať nejí.Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.

auswärts: pracovat mimo bydlištěauswärts arbeiten

bei: pracovat u poštybei der Post arbeiten

durch: pracovat (po) celý denden ganzen Tag durch arbeiten

emsig: na čem pilně pracovatan etw. emsig arbeiten

fern: pracovat ve vzdáleném městěin ferner Stadt arbeiten

halbtags: pracovat na poloviční úvazekhalbtags arbeiten

nackt: pracovat svlečený do půl tělamit nacktem Oberkörper arbeiten

nahe: pracovat nedaleko nádražínahe beim Bahnhof arbeiten

Post: pracovat u poštybei der Post arbeiten

als: Pracuje jako učitel.Er arbeitet als Lehrer.

ängstlich: pracovat s úzkostlivou přesnostímit ängstlicher Genauigkeit arbeiten

arbeiten: již dlouho pracovat na své knizeseit langem an seinem Buch arbeiten

da: Hodně jsme pracovali, proto si teď uděláme dovolenou.Wir haben viel gearbeitet, da machen wir jetzt Urlaub.

einerseits: Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi plat připadá příliš nízký.Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.

Entgelt: pracovat za odměnugegen/für Entgelt arbeiten

Garten: pracovat na zahraděim Garten arbeiten

Geld: Nechává své peníze pracovat.Er lässt sein Geld arbeiten.

jemand: Znám někoho, kdo tam již pracuje.Ich kenne jemand(en), der dort schon arbeitet.

pausenlos: Pracuje bez přestávek.Er arbeitet pausenlos.

Staat: pracovat ve státní správěbeim Staat arbeiten

tätig: pracovat jako učitelals Lehrer tätig sein

tun: Musím pracovat.Ich habe zu tun.

um: Je příliš nemocný, než aby mohl pracovat.Er ist zu krank, um zu arbeiten.

völlig: Pracuje naprosto spolehlivě.Er arbeitet völlig zuverlässig.

drei: Pracuje/Jí za dva.Er arbeitet/isst für drei.

pracovat: pracovat rukama/hlavoumit den Händen/dem Kopf arbeiten