Hlavní obsah

jemand

Zájmeno

  • někdo, kdosi známá osobaIch kenne jemand(en), der dort schon arbeitet.Znám někoho, kdo tam již pracuje.

Vyskytuje se v

also: Die Tür war offen, also musste jemand gekommen sein.Dveře byly otevřené, takže někdo musel přijít.

fragen: Hat jemand nach mir gefragt?Ptal se po mně někdo?, Hledal mě někdo?

verstellen: Das Buch muss jemand verstellt haben.Tu knihu musel někdo přemístit.

což: Což nám o tom někdo řekl?Hat es uns jemand gesagt?

jiný: někdo jinýjemand anderer

prásknout: Někdo je prásknul.Jemand hat sie verpfiffen.

proti: hovor. Je někdo proti?Ist jemand dagegen?

sbalit: Někdo mi sbalil tašku.Jemand hat meine Tasche gemopst.

sotva: Sotva odešel z kanceláře, někdo ho hledal.Kaum war er aus dem Büro gegangen, suchte ihn jemand.

vtom: Byl už na odchodu, když vtom někdo zazvonil.Er war schon am Gehen, als auf einmal jemand klingelte.

vydávat se: vydávat se za někoho jinéhosich für jemand anderen ausgeben

pomocný: podat někomu pomocnou rukujemandem eine helfende Hand reichen

vpálit: vpálit komu jednujemandem eine aufbrennen