Hlavní obsah

Spojka

  1. (přání, rozkaz) dassŘekni mu, ať brzy přijde.Sag ihm, dass er bald kommen soll.
  2. (ačkoli) wie/was auch (immer)Ať se namáhal, jak chtěl, nepodařilo se mu to.Wie er sich auch bemühte, es gelang ihm nicht.
  3. (vyj. sloučení, vyloučení) (egal) obAť je sobota, nebo neděle, pořád pracuje.Ob Samstag oder Sonntag, er arbeitet immer.

Částice

  1. (rozkaz)Ať hned přijde!Er soll sofort kommen!
  2. (přání) nur dochAť žije...!Es lebe...!Ať se brzo setkáme!Träfen wir uns nur doch bald wieder!
  3. hovor.(možnost)Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.

Vyskytuje se v

žít: svoboda ap. es lebeať žije

co: Mag er machen, was er will, nichts gelingt ihm.Ať dělá co dělá, nic se mu nedaří.

či: (entweder) so oder soať tak, či onak

: Er soll sofort kommen!Ať hned přijde!

pryč: Fort mit dir!Ať už jsi pryč!

tu: Er soll hier bleiben.Ať tu zůstane.

kdo: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.Kdo nepracuje, ať nejí.

práh: Jeder kehre vor seiner Tür.Každý ať si nejprve zamete před vlastním prahem.

sloužit: Zum Wohl!Ať slouží! na zdraví

auch: Was er auch tut, macht er gründlich.Ať dělá cokoli, dělá to pořádně.

dass: Nimm eine Jacke, dass du dich nicht erkältest.Vezmi si bundu, ať se nenachladíš.

ob: Ob er will oder nicht, er muss den Schaden ersetzen.Ať chce nebo ne, škodu musí nahradit.

sollen: (Sag ihr,) Sie soll hereinkommen.(Řekni jí,) Ať jde dál.

wegkommen: Mach, dass du wegkommst!Už ať jsi pryč!, Zmiz!

fegen: Jeder fege vor seiner eigenen Tür.Každý ať si zamete před vlastním prahem.

fortkommen: Mach, dass du fortkommst!Už ať tě tu nevidím!, Vypadni!