Hlavní obsah

sloužit

Vyskytuje se v

předehra: sloužit jako předehra k čemuals ein Vorspiel zu etw. dienen

halten: einen Gottesdienst haltensloužit mši

Muster: j-m als Muster dienensloužit komu za/jako vzor

Gebrauch: zum äußerlichen Gebrauch dienensloužit k vnějšímu (po)užití

in: Er ist in der Armee.Slouží v armádě.