Hlavní obsah

Gebrauch

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. (po)užívání, potřeba, upotřebeníVor Gebrauch (gut) schütteln.Před použitím (dobře) protřepat.für den täglichen Gebrauchpro denní potřebu/užíváníder Gebrauch der Fremdwörteružívání cizích slovein neues Gerät in Gebrauch nehmenzačít používat nový přístrojzum äußerlichen Gebrauch dienensloužit k vnějšímu (po)užití
  2. zvyk, obyčejSitten und Gebräuchezvyky a obyčeje

Vyskytuje se v

Ellbogen: seine Ellbogen (ge)brauchen/einsetzenmít ostré lokty postupovat tvrdě

haben: etw. Akk im/in Gebrauch habenmít co v užívání, užívat co

Macht: seine Macht gebrauchen/missbrauchenvyužít/zneužít své moci

schütteln: Vor Gebrauch schütteln!Před upotřebením protřepat!

beleben: alte Sitten und Gebräuche belebenoživit staré zvyky a obyčeje

brauchen: Ich habe alles Geld gebraucht.Utratila jsem všechny peníze.

gebrauchen: eine List gebrauchenpoužít lsti

protřepat: Před upotřebením protřepat.Vor Gebrauch gut schütteln.

zatřepat: před použitím zatřepatvor Gebrauch schütteln

být: Tohle není k ničemu.Das ist zu nichts zu gebrauchen.

určit: určeno k okamžité spotřebězum alsbaldigen Gebrauch bestimmt

veto: uplatnit právo vetavon seinem Vetorecht Gebrauch machen