Hlavní obsah

Gebrauch

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. (po)užívání, potřeba, upotřebeníVor Gebrauch (gut) schütteln.Před použitím (dobře) protřepat.für den täglichen Gebrauchpro denní potřebu/užíváníder Gebrauch der Fremdwörteružívání cizích slovein neues Gerät in Gebrauch nehmenzačít používat nový přístrojzum äußerlichen Gebrauch dienensloužit k vnějšímu (po)užití
  2. zvyk, obyčejSitten und Gebräuchezvyky a obyčeje

Vyskytuje se v

haben: mít co v užívání, užívat coetw. Akk im/in Gebrauch haben

Macht: využít/zneužít své mociseine Macht gebrauchen/missbrauchen

schütteln: Před upotřebením protřepat!Vor Gebrauch schütteln!

beleben: oživit staré zvyky a obyčejealte Sitten und Gebräuche beleben

brauchen: Utratila jsem všechny peníze.Ich habe alles Geld gebraucht.

Gebrauch: Před použitím (dobře) protřepat.Vor Gebrauch (gut) schütteln.

gebrauchen: použít lstieine List gebrauchen

protřepat: Před upotřebením protřepat.Vor Gebrauch gut schütteln.

zatřepat: před použitím zatřepatvor Gebrauch schütteln

být: Tohle není k ničemu.Das ist zu nichts zu gebrauchen.

určit: určeno k okamžité spotřebězum alsbaldigen Gebrauch bestimmt

veto: uplatnit právo vetavon seinem Vetorecht Gebrauch machen

Ellbogen: mít ostré lokty postupovat tvrděseine Ellbogen (ge)brauchen/einsetzen