Hlavní obsah

brauchen

Sloveso

  1. für etw., zu etw. potřebovat k čemu, na coIch brauche eine Brille zum Lesen.Potřebuji brýle na čtení.Geld für eine neue Wohnung brauchenpotřebovat peníze na nový byt
  2. potřebovat, vyžadovat, chtít určitý čas ap.Das braucht seine Zeit.To chce čas.
  3. upotřebit, použí(va)t svůj rozum, soudnost ap.
  4. spotřebovat auto benzin ap., utratit penízeIch habe alles Geld gebraucht.Utratila jsem všechny peníze.
  5. muset, stačitužívá se k vyjádření záporu nebo omezeníEs braucht nicht sofort zu sein.Nemusí to být hned.Du brauchst es (mir) nur zu sagen.Stačí, když (mi) to řekneš.Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.

Vyskytuje se v

Brot: j-n/etw. wie das tägliche Brot brauchenpotřebovat koho/co jako sůl

Ellbogen: seine Ellbogen (ge)brauchen/einsetzenmít ostré lokty postupovat tvrdě

anknüpfen: an einen alten Brauch anknüpfennavázat na starý zvyk

Zeit: mehr Zeit brauchenpotřebovat více času

eins: Ich brauche ein neues Hemd und zwar eins, das zu meiner blauen Krawatte passt.Potřebuji novou košili, a to takovou, která se hodí k mé modré kravatě.

etlich(er,e,es): Ich brauche dafür noch etliche Zeit.Potřebuji na to ještě nějakou dobu.

mehr: Wir brauchen mehr Geld.Potřebujeme více peněz.

Untergrund: Spargel braucht sandigen Untergrund.Chřest potřebuje písčitou půdu.

volkstümlich: etw. nach volkstümlichem Brauch feiernco slavit podle lidového zvyku

chtít: To chce klid.Das braucht Ruhe.

chtít: Všechno chce svůj čas.Alles braucht seine Zeit.

momentálně: Momentálně nic nepotřebuji.Momentan brauche ich nichts.

mrav: starý mravein alter Brauch

nutně: nutně potřebovat penízedringend Geld brauchen

rekreace: Potřebuji rekreaci.Ich brauche Erholung.

vzpruha: potřebovat vzpruhueinen Auftrieb brauchen

potřebovat: Nemohu vás tu teď potřebovat.Jetzt kann ich euch hier nicht brauchen.