Hlavní obsah

Brot

Vyskytuje se v

Wurst: sich Dat nicht die Wurst vom Brot nehmen lassennenechat se vyšachovat

halb: ein halbes Brot kaufenkoupit půlku chleba

holen: das Brot vom Bäcker holenpřinést chléb od pekaře

bestreichen: ein Brot mit Marmelade bestreichennamazat chleba marmeládou

Bissen: ein Bissen Brotsousto chleba

bröckeln: Brot in die Suppe bröckelnrozdrobit chleba do polévky

durchschneiden: Ich habe das Brot in der Mitte durchgeschnitten.Překrojila jsem chleba v půlce.

erbetteln: Ich habe mir das Brot erbettelt.Vyžebral jsem si chléb.

frisch: jeden Morgen frisches Brot kaufenkupovat každé ráno čerstvý chléb

leben: von Brot und Wasser lebenžít o chlebu a vodě

čerstvý: frisches Brotčerstvý chléb

chléb: ein halbes Brot kaufenkoupit půlku chleba

kousat: in das Brot beißenkousat do chleba

nasázet: das Brot in den Ofen schiebennasázet chléb do pece

natřít: das Brot mit Aufstrich bestreichennatřít pomazánku na chleba

obložit: ein Brot mit Wurst belegenobložit chléb salámem

okoralý: altbackenes Brotokoralý chléb

okorat: Das Brot ist hart geworden.Chléb okoral.

opečený: geröstetes Brotopečený chleba

potřít: Butter aufs Brot aufstreichenpotřít chléb máslem

pro: das Brot holenjít pro chleba

předně: Vor allem vergiss nicht, Brot zu kaufen.Předně nezapomeň koupit chléb.

přikusovat: ein Stück Brot zur Suppe essenpřikusovat k polévce chléb

půlka: ein halbes Brot kaufenkoupit půlku chleba

rozdrobit: Brot in den Kaffee zerbröckelnrozdrobit si chléb do kávy

rozetřít: Butter auf das Brot streichenrozetřít máslo na chleba

rozlámaný: Suppe mit gebrocktem Brotpolévka s rozlámaným chlebem

suchý: trockenes Brotsuchý chléb

ukrojit: ein Stück Brot abschneidenukrojit krajíc chleba

upečený: ein frisch gebackenes Brotčerstvě upečený chleba

vyžebrat (si): Der Arme hat ein Stück Brot erbettelt.Chudák si vyžebral kousek chleba.

zajet: Brot holenzajet pro chleba

ztvrdnout: Das Brot ist hart geworden.Chléb ztvrdl.

píseň: Wes Brot ich ess(e), des Lied ich sing(e).Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.

sůl: etw. nötig haben wie das liebe Brotpotřebovat co jako sůl

Brot: flüssiges Brottekutý chléb pivo