Hlavní obsah

čerstvý

Přídavné jméno

  1. (nově vyrobený, vytvořený) frischčerstvý chlébfrisches Brotčerstvý nátěrein frischer Anstrichčerstvá vzpomínka na coeine frische Erinnerung an etw.
  2. (chladný, osvěžující) frischčerstvý vzduchfrische Luft
  3. (odpočatý, svěží) frisch, munter

Vyskytuje se v

nasát: nasát čerstvý vzduch do plicfrische Luft in die Lungen einsaugen

pohyb: pohyb na čerstvém vzduchudie Bewegung an frischer Luft

vystřízlivět: Na čerstvém vzduchu rychle vystřízlivěl.Die frische Luft hat ihn schnell ernüchtert.

Blume: eine frische Blumečerstvý květ

Dutzend: ein Dutzend frische Fischetucet čerstvých ryb

erhalten: Gemüse frisch erhaltenuchovávat zeleninu čerstvou

frisch: jeden Morgen frisches Brot kaufenkupovat každé ráno čerstvý chléb

frisch: das Essen frisch haltenuchovávat jídlo čerstvé

schnappen: (ein bisschen) frische Luft schnappennadýchat se (trochu) čerstvého vzduchu