Hlavní obsah

starý

Přídavné jméno

  1. (vysokého věku) altkniž. bejahrtkniž. betagtstarý mládenec(alter) Junggeselle
  2. (z minulosti dochovaný) alt, Alt-círk. Starý zákonAltes Testament
  3. (ne nový, opotřebovaný ap.) alt, Alt-starý papírdas Altpapier
  4. (zastaralý) alt, veraltet, Alt-
  5. (dlouholetý) alt, Alt-
  6. (dávno známý) alt(bekannt)starý vtipein altbekannter Witz

Vyskytuje se v

mládenec: starý mládenecneženatý muž der Junggeselle

panna: stará pannaosamělá žena die (alte) Jungfer

panna: stará pannaeine alte Jungfer

starší: archeol. starší doba kamennádie Altsteinzeit

zákon: Starý zákonAltes Testament

bába: stará babaeine alte Schachtel

být: Je stejně starý jako já.Er ist so alt wie ich.

kost: protáhnout staré kostidie alten Knochen strecken

křáp: To auto už je starý křáp.Das ist schon eine alte Kiste.

mistr: díla starých mistrůWerke alter Meister

mnohem: Byl mnohem starší než ona.Er war viel älter als sie.

mrav: starý mravein alter Brauch

nemnoho: nemnoho staršínicht viel älter

o: Je o dva roky starší než já.Sie ist zwei Jahre älter als ich.

pravda: To je stará pravda.Das ist eine alte Wahrheit.

přidržet se: přidržet se starých zvykůan alten Bräuchen festhalten

ruina: ruina starého hradudie Ruine der alten Burg

sesout se: Stará budova se sesula.Das alte Gebäude ist eingestürzt.

slábnout: Paměť starých lidí slábne.Das Gedächtnis der alten Leute wird schwächer.

služebně: služebně staršídienstälter

sova: Ty stará sůvo!Du alte Eule!

starší: Je o deset let starší než já.Er ist zehn Jahre älter als ich.

starší: Alexander Dumas staršíAlexander Dumas der Ältere

šarmantní: šarmantní starý pánein charmanter alter Herr

vyhrabat: Včera jsem vyhrabala staré fotky.Gestern habe ich die alten Fotos ausgegraben.

vykácet: vykácet staré lípyalte Linden fällen

vyřadit: vyřadit staré strojealte Maschinen aussondern

vyštrachat: vyštrachat staré dopisyalte Briefe hervorkramen

vytéct: Stará baterie vytekla.Die alte Batterie ist ausgelaufen.

z, ze: nejstarší z dětídas älteste von den Kindern

zahodit: zahodit staré šatyalte Kleidung wegwerfen

zaměnit: zaměnit starý nábytek za novýein altes Möbel durch ein neues ersetzen

zůstat: Vše zůstalo při starém.Alles blieb beim Alten.

žrát: Starý vařič žere moc proudu.Der alte Kocher frisst viel Strom.

kolej: přen. Všechno je ve starých kolejích.Alles bewegt sich in ausgefahrenen Gleisen.

láska: Stará láska nerezaví.Alte Liebe rostet nicht.

rezavět: Stará láska nerezaví.Alte Liebe rostet nicht.

ten, ta, to: Čím (je) starší, tím (je) hloupější.Je älter (er ist), um so dümmer (ist er).

vesta: To je stará vesta!Das ist ein alter Hut!

zjitřit: zjitřit staré rányalte Wunden aufreißen

železo: přen. patřit do starého železazum alten Eisen gehören

als: älter als dustarší než ty

anknüpfen: an einen alten Brauch anknüpfennavázat na starý zvyk

desto: Je älter sie wird, desto anspruchsvoller wird sie.Čím je starší, tím je náročnější.

genug: alt/klug genugdost starý/chytrý

Kultur: die Kultur der alten Inkaskultura starých Inků

Trott: in den alten Trott verfallen/zurückfallenvrátit se do starých kolejí

wesentlich: wesentlich älter/jünger seinbýt podstatně starší/mladší

Zeit: eine Sage aus alter Zeitpověst ze starých časů

zierlich: eine zierliche alte Damekřehká stará dáma

zu: zu altpříliš starý

abkaufen: Sie kaufte ihm ein altes Radio ab.(Od)Koupila od něho staré rádio.

Ältere: Lucas Cranach der ÄltereLucas Cranach starší

Begleitung: Sie kam in Begleitung eines älteren Herrn.Přišla v doprovodu staršího muže.

beleben: alte Sitten und Gebräuche belebenoživit staré zvyky a obyčeje

brechen: mit einer alten Gewohnheit brechenskoncovat se starým zvykem

Burg: die Ruinen einer alten Burgruiny starého hradu

festhalten: an alten Gewohnheiten festhaltendržet se starých zvyků

Freund: ein alter Freundstarý přítel

je: Je älter man wird, desto erfahrener wird man.Čím je člověk starší, tím je zkušenější.

ob: Ob alt, ob jung, alle sind willkommen.starý nebo mladý, všichni jsou vítáni.

Rückfall: der Rückfall in alte Fehler/Gewohnheitennávrat ke starým chybám/zvyklostem

Rückgriff: der Rückgriff auf alte Methodennávrat ke starým metodám

schnüffeln: Er schnüffelte in alten Briefen seiner Frau.Slídil ve starých dopisech své manželky.

Sitte: nach alter Sittepodle starých obyčejů

spuken: In dem alten Haus spukt es.V tom starém domě straší.

Studium: das Studium alter Kulturenstudium starých kultur

um: um zwei Jahre älter seinbýt o dva roky starší

umfunktionieren: eine alte Fabrik zu einer/in eine Disko umfunktionierenpředělat starou továrnu na diskotéku

umwandeln: alte Mühle in ein Restaurant umwandelnpředělat starý mlýn na restauraci

unterbringen: den alten Sessel im Keller unterbringendát staré křeslo do sklepa