Hlavní obsah

brechen

Slovesobricht, brach, h./i. gebrochen

  1. (ro)zlomiteinen Stock brechenzlomit hůlkuIch habe mir den Knöchel gebrochen.Zlomila jsem si kotník.
  2. lámat, těžit kámen ap.Marmor brechenlámat mramor
  3. zlomit se větve pod tíhou ovoce ap.
  4. sich brechen tříštit se, lámat se, lomit se světelné paprsky ve sklenici ap.
  5. lámat, lomit světelné paprsky ap.die Schallwellen brechenlomit zvukové vlny
  6. zlomit, překonat odpor, vzdor ap.einen Rekord brechenzlomit/překonat rekord
  7. zlomit se, být překonán o odporu ap.
  8. mit etw. skoncovat s čím s minulostí, rodinou ap.mit einer alten Gewohnheit brechenskoncovat se starým zvykem
  9. porušit smlouvu ap.niemals sein Versprechen brechennikdy neporušit svůj slibsein Wort brechenporušit své slovo
  10. hovor.zvracet krev, žluč ap.

Vyskytuje se v

Bahn: sich Dat Bahn brechenprorazit si cestu, prosadit se

biegen: auf Biegen und Brechenstůj co stůj

Eis: Das Eis ist gebrochen.Ledy se prolomily.

Genick: sich/j-m/etw. das Genick brechenzlámat si/komu/čemu vaz zničit, zruinovat ap.

Rückgrat: j-m das Rückgrat brechenzlomit koho přesvědčit

Stab: den Stab über j-n/etw. brechenzlomit hůl nad kým/čím

Welt: für j-n bricht eine Welt zusammenkomu se hroutí svět

Eis: Das Eis bricht/taut.Led se láme/taje.

Knochen: sich Dat die Knochen brechenpolámat si kosti

Versprechen: sein Versprechen erfüllen/brechensplnit/porušit svůj slib

Wort: sein Wort geben/halten/brechendát/dodržet/porušit své slovo

Bann: den Bann des Schweigens brechenporušit kouzlo mlčení

einbrechen: Der Tag bricht ein.Rozednívá se.

einbrechen: Der Winter brach einen Monat früher ein.Zima přišla o měsíc dříve.

Genick: Das Kind hat sich das Genick gebrochen.Dítě si zlomilo vaz.

hereinbrechen: Eine Katastrophe brach über das Land herein.Zemi postihla katastrofa.

Rekord: alle Rekorde brechen/schlagenlámat (všechny) rekordy

Rippe: j-m die Rippen brechenzpřerážet/zlámat komu žebra

Tag: Der Tag bricht an/neigt sich.Rozednívá se/Stmívá se.

Verkehr: Der Verkehr bricht zusammen.Doprava se hroutí.

Zunge: hovor. Dabei bricht man sich die Zunge ab!Na tom by si člověk zlomil jazyk!

rekord: lámat rekordyRekorde brechen

bortit se: přen. Jejich vztah se bortí.Ihre Beziehung bricht zusammen.

bourat: přen. bourat tradicimit der Tradition brechen

narvaný: Autobus je narvaný k prasknutí.Der Bus ist brechend voll.

pád: zlomit si při pádu nohusich bei einem Sturz das Bein brechen

polámat: polámat si žebrasich die Rippen brechen

prasknout: Větev pod jeho vahou praskla.Der Ast brach unter seinem Gewicht.

prolomit: prolomit tichodie Stille (durch)brechen

prolomit: prolomit díru v leduein Loch ins Eis brechen

přerazit se: Málem jsem se přerazil.Ich habe mir fast den Hals gebrochen.

puknout: přen. Žalem jí puklo srdce.Ihr Herz war vor Leid gebrochen.

půle: zlomit hůl v půliden Stock in der Mitte brechen

rozednít se: Rozednívá se.Der Tag bricht an., Es tagt., Es dämmert., Es wird Tag.

ruka: zlomit si rukusich den Arm brechen

trhnout: trhnout rekord ve sprintueinen Rekord im Sprint brechen

tříštit se: Vlny se tříští o skály.Die Wellen brechen sich an den Felsen.

tuha: zlomit tuhudie Mine brechen

uklouznout: Uklouzl a zlomil si nohu.Er ist ausgerutscht und hat sich das Bein gebrochen.

vyvstat: Na čele mu vyvstal studený pot.Kalter Schweiß brach ihm auf der Stirn aus.

zalít: Zalil ho studený pot.Kalter Schweiß brach ihm aus.

zděšení: Mezi lidmi zavládlo zděšení.Unter den Menschen brach Panik aus.

zlámat: zlámat si nohusich das Bein brechen

zlámat: Vítr zlámal větve stromů.Der Wind brach die Baumäste.

zlámat se: Kolo se zlámalo.Das Rad ist gebrochen.

zrušit: zrušit slibdas Versprechen brechen

: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.

džbán: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Wasser, bis er bricht.

koleno: lámat co přes kolenoetw. übers Knie brechen

ucho: přísl. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht.

zlámat: zlámat nad kým hůlden Stab über j-n brechen

zlámat: zlámat komu vazj-m das Genick brechen