Hlavní obsah

hereinbrechen

Slovesobricht herein, a, i. o

  1. padat dovnitř
  2. valit se, proudit o velkém množství vody
  3. kniž.über j-n/etw. postihnout koho/coEine Katastrophe brach über das Land herein.Zemi postihla katastrofa.
  4. kniž.nastat, vypuknout