Hlavní obsah

Knochen

Der, podstatné jméno~s, ~

  1. kost lidskástarke Knochen habenmít silné kosti
  2. hovor.kosti, údy, končetinysich Dat die Knochen brechenpolámat si kosti
  3. hovor.chlap, chlápek

Vyskytuje se v

Haut: nur noch Haut und Knochen seinbýt jen kost a kůže

Mark: kein Mark in den Knochen habenbýt na dně

Knochen: sich Dat die Knochen brechenpolámat si kosti

schälen: den Knochen aus dem Fleisch schälenvykostit maso

kost: bis auf/in die Knochenaž do morku kostí

ohlodat: Der Hund nagte den Knochen ab.Pes ohlodal kost.

ohryzat: die Knochen abnagenohryzat kosti

roztříštit: Die Kugel hat seinen Knochen zerschmettert.Kulka mu roztříštila kost.

spolknout: den Knochen verschluckenspolknout kost

vyhrabat: Der Hund scharrte einen versteckten Knochen aus.Pes vyhrabal ukrytou kost.

Fell: nur noch Fell und Knochen seinbýt jen kost a kůže velmi hubený