Hlavní obsah

kost

Vyskytuje se v

dobrák: být dobrák od kostigrundgütig sein, ein kreuzbraver Mensch sein

holenní: anat. holenní kostder Schienbeinknochen

klíční: anat. klíční kostdas Schlüsselbein

křížový: křížová kostdas Kreuzbein

nártní: anat. kost nártníder Mittelfußknochen

rybí: rybí kostdie Fischgräte

srůst: srůst kostídie Knochenverwachsung

střepina: střepiny kostidie Knochensplitter

svůj, svá, své, svoje: auf seine Kosten kommenpřijít si na své

vývar: vývar z kostídie Knochenbrühe

zánártní: zánártní kostider Fußwurzelknochen

zlomenina: zlomenina klíční kostider Schlüsselbeinbruch

jídlo: die sättigende Kostsyté jídlo

kolik: Wie viel kostet das?Kolik to stojí?

lícní: anat. lícní kostder Backenknochen, das Wangenbein

moct: Wie viel mag es kosten?Kolik to může stát?

náklad: mit weiteren Kosten verbunden seinbýt spojen s dalšími náklady

něco: Das wird etwas kosten.To bude něco stát.

ohlodat: Pes ohlodal kost.Der Hund nagte den Knochen ab.

ohryzat: ohryzat kostidie Knochen abnagen

ochutnat: den Tee kostenochutnat čaj

okusit: Sie müssen seinen Wein mal kosten.Jeho víno musíte jednou okusit.

pažní: anat. pažní kostder Oberarmknochen

režie: auf eigene Kostenve vlastní režii

roztříštit: Kulka mu roztříštila kost.Die Kugel hat seinen Knochen zerschmettert.

snížit: Kosten senkensnížit náklady

spolknout: spolknout kostden Knochen verschlucken

stát: Wie viel kostet das?Kolik to stojí?

strava: der Preis für Kost und Logiscena za byt a stravu

udávit se: udávit se rybí kostían einer Gräte ersticken

útrata: auf fremde Kosten lebenžít na cizí útraty

vyhrabat: Pes vyhrabal ukrytou kost.Der Hund scharrte einen versteckten Knochen aus.

vypočítat: Kosten berechnenvypočítat náklady

zmrzlý: být zmrzlý na kosthart gefroren sein

člověk: člověk z masa a kostíein Mensch von Fleisch und Blut

hubený: hubený na kostknochendürr

promrznout: promrznout na kostbis auf die Haut durchfrieren

einschließlich: einschließlich aller Kostenvčetně veškerých nákladů

Knochen: polámat si kostisich Dat die Knochen brechen

Kost: einfache Kostjednoduchá strava

Kraft: j-n viel Kraft kostenstát koho mnoho sil

durchrechnen: die Kosten noch einmal durchrechnenještě jednou propočítat náklady

expandieren: Die Kosten expandieren.Náklady rostou.

fein: feine Weine kostenochutnat lahodná vína

Gerippe: být kost a kůžeein wandelndes Gerippe sein

kosten: j-m etw. zu kosten gebendát komu co ochutnat

Kosten: die Kosten für Miete und Heizungvýdaje za nájem a topení

Reduktion: eine Reduktion der Kostenredukce nákladů

schnitzen: soška vyřezaná ze slonové kostieine aus Elfenbein geschnitzte Statuette

senken: die Kosten/Steuer/Löhne senkensnižovat náklady/daně/platy

Zeit: Sein Hobby kostet (viel) Zeit.Jeho koníček stojí (hodně) času.

Kragen: j-m, j-n den Kragen kostenstát koho krk

Schmalz: viel Schmalz kostenkoho pěkně vyšťavit

Welt: nicht die Welt kostennestát majlant

kost: anat. lebeční kostder Schädelknochen

fragen: Fragen kostet nichts.Za zeptání nic nedáš.