Hlavní obsah

kosten

Sloveso

  • okusit, ochutnat nápoj ap.j-m etw. zu kosten gebendát komu co ochutnatvom neuen Wein kostenokusit nové vínoalle Freuden des Lebens kostenokusit všechny radosti života

Sloveso

  1. stát o ceněWie viel kostet es?Kolik to stojí?Das kostet gar nichts.To vůbec nic nestojí.
  2. j-n etw. Akk stát koho co

Sloveso

  1. Koste es, was es wolle. to stojí, co to stojí. za každou cenu

Pomnožné podstatné jméno

  • náklady, výdajedie Kosten für Miete und Heizungvýdaje za nájem a topeníauf seine Kostenna vlastní náklady

Pomnožné podstatné jméno

  1. auf seine Kosten kommen přijít si na své
  2. auf j-s Kosten, auf Kosten etw. Gen na úkor koho/čeho zdraví ap.
  3. na účet koho/čeho vtipkovat ap.

Vyskytuje se v

kosten: Ať to stojí, co to stojí. za každou cenuKoste es, was es wolle.

Kosten: přijít si na svéauf seine Kosten kommen

Kragen: stát koho krkj-m, j-n den Kragen kosten

Schmalz: koho pěkně vyšťavitviel Schmalz kosten

Welt: nestát majlantnicht die Welt kosten

einschließlich: včetně veškerých nákladůeinschließlich aller Kosten

Kost: jednoduchá stravaeinfache Kost

Kraft: stát koho mnoho silj-n viel Kraft kosten

durchrechnen: ještě jednou propočítat nákladydie Kosten noch einmal durchrechnen

expandieren: Náklady rostou.Die Kosten expandieren.

fein: ochutnat lahodná vínafeine Weine kosten

kein, keine: Ty šaty nestály ani 20 euro.Das Kleid hat kein 20 Euro gekostet.

Reduktion: redukce nákladůeine Reduktion der Kosten

senken: snižovat náklady/daně/platydie Kosten/Steuer/Löhne senken

Zeit: Jeho koníček stojí (hodně) času.Sein Hobby kostet (viel) Zeit.

svůj, svá, své, svoje: přijít si na svéauf seine Kosten kommen

jídlo: syté jídlodie sättigende Kost

kolik: Kolik to stojí?Wie viel kostet das?

moct: Kolik to může stát?Wie viel mag es kosten?

náklad: být spojen s dalšími nákladymit weiteren Kosten verbunden sein

něco: To bude něco stát.Das wird etwas kosten.

ochutnat: ochutnat čajden Tee kosten

okusit: Jeho víno musíte jednou okusit.Sie müssen seinen Wein mal kosten.

režie: ve vlastní režiiauf eigene Kosten

snížit: snížit nákladyKosten senken

stát: Kolik to stojí?Wie viel kostet das?

strava: cena za byt a stravuder Preis für Kost und Logis

útrata: žít na cizí útratyauf fremde Kosten leben

vypočítat: vypočítat nákladyKosten berechnen

fragen: Za zeptání nic nedáš.Fragen kostet nichts.