Hlavní obsah

einschließlich

Předložka; s Gen/Dat

Příslovce

  • bis einschließlich do... včetněLesen Sie bis einschließlich Seite 15.Čtěte až po stranu 15 včetně.

Vyskytuje se v

včetně: cena včetně obaluder Preis einschließlich Verpackung