Hlavní obsah

senken

Sloveso

  1. sklopit oči ap., spustit vlajku ap., snížit hlas
  2. sich senken klesat, padat opona ap.Die Schranke senkt sich.Závora padá.Die Äste senkten sich unter der Last des Schnees.Větve se prohýbaly pod tíhou sněhu.
  3. snížit/snižovat ceny ap.die Kosten/Steuer/Löhne senkensnižovat náklady/daně/platy

Vyskytuje se v

Stimme: die Stimme heben/senkenzvýšit/ztišit hlas

vlajka: eine Flagge hissen/senkenvztyčit/spustit vlajku

klopit: Augen senkenklopit oči

přinožit: linkes Bein senkenpřinožit levou

připažit: linken Arm senkenpřipažit levou ruku

sklonit: den Kopf senkensklonit hlavu

sklopit: die Augen senkensklopit oči

snížit: Preise senken/ermäßigensnížit ceny zboží

zrak: die Augen senkensklopit zraky

ztišit: die Stimme senkenztišit hlas

senken: Die Schranke senkt sich.Závora padá.