Hlavní obsah

senken

Sloveso

  1. sklopit oči ap., spustit vlajku ap., snížit hlas
  2. sich senken klesat, padat opona ap.Die Schranke senkt sich.Závora padá.Die Äste senkten sich unter der Last des Schnees.Větve se prohýbaly pod tíhou sněhu.
  3. snížit/snižovat ceny ap.die Kosten/Steuer/Löhne senkensnižovat náklady/daně/platy

Vyskytuje se v

Stimme: die Stimme heben/senkenzvýšit/ztišit hlas

vlajka: vztyčit/spustit vlajkueine Flagge hissen/senken

klopit: klopit očiAugen senken

přinožit: přinožit levoulinkes Bein senken

připažit: připažit levou rukulinken Arm senken

sklonit: sklonit hlavuden Kopf senken

sklopit: sklopit očidie Augen senken

snížit: snížit ceny zbožíPreise senken/ermäßigen

snížit: snížit nákladyKosten senken

zrak: sklopit zrakydie Augen senken

ztišit: ztišit hlasdie Stimme senken