Hlavní obsah

Senke

Vyskytuje se v

senken: sich senkenklesat, padat opona ap.

Stimme: die Stimme heben/senkenzvýšit/ztišit hlas

vlajka: eine Flagge hissen/senkenvztyčit/spustit vlajku

klopit: Augen senkenklopit oči

přinožit: linkes Bein senkenpřinožit levou

připažit: linken Arm senkenpřipažit levou ruku

sklonit: den Kopf senkensklonit hlavu

sklopit: die Augen senkensklopit oči

snížit: Preise senken/ermäßigensnížit ceny zboží

zrak: die Augen senkensklopit zraky

ztišit: die Stimme senkenztišit hlas