Hlavní obsah

Tal

Vyskytuje se v

Tal: ins/zu Tal fließentéct do údolí

překlenout: das Tal überbrückenpřeklenout údolí mostem

přivalit se: Lawinen wälzten sich ins Tal.Laviny se přivalily do údolí.

rozestoupit se: Das Tal öffnete sich.Údolí se rozestoupilo.

rozprostírat se: Die Stadt erstreckt sich im Tal.Město se rozprostírá v údolí.

rozprostřít se: Im Tal breitete sich Nebel aus.V údolí se rozprostřela mlha.

řítit se: Die Lawine stürzt ins Tal.Lavina se řítí do údolí.

sestup: der Abstieg ins Talsestup do údolí

úžit se: Das Tal verengt sich zunehmend.Údolí se stále více úží.