Hlavní obsah

Stimme

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. hlas schopnost mluvitEine innere Stimme sagt mir, dass...Můj vnitřní hlas mi říká, že...die Stimme verlierenztratit hlasdie Stimme heben/senkenzvýšit/ztišit hlas
  2. hud.hlas pěvecký partdie erste Stimme (eines Liedes)první hlas (písně)
  3. hlas, mínění, názordie Stimme der Öffentlichkeithlas veřejnosti
  4. hlas, volba, rozhodnutíseine Stimme abgebenodevzdat svůj hlas
  5. hlasovací právo

Vyskytuje se v

genau: (Stimmt) Genau!Přesně tak!, To souhlasí!

Richtung: Die Richtung stimmt.Podstata je správná., Směr je správný.

stimmen: Stimmt!Správně!, Souhlasí!

für: für die Opposition stimmenhlasovat pro opozici

Stimme: die Stimme verlierenztratit hlas

blechern: blecherne Stimme habenmít nakřáplý hlas

dass: Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?Je pravda, že zítra jede na dovolenou?

enthalten: Er enthielt sich der Stimme.Zdržel se hlasování.

haargenau: etw. stimmt haargenauco navlas souhlasí

heben: die Stimme hebenpozvednout hlas

klingen: Ihre Stimme klingt sanft.Její hlas zní měkce.

übereinstimmen: Wir stimmen mit Ihnen überein.Souhlasíme s Vámi.

versöhnlich: versöhnlich gestimmt seinbýt smířlivě naladěn

vibrieren: Ihre Stimme vibrierte leicht.Třásl se jí lehce hlas.

Zauber: der Zauber ihrer Stimmekouzlo jejího hlasu

hlas: die erste Stimmeprvní hlas

kývat: Er stimmt allem zu.Na všechno vždy kývá.

ladit: eine Geige stimmenladit housle

ledový: mit eisiger Stimme sprechenmluvit ledovým hlasem

melodický: eine melodische Stimme habenmít melodický hlas

mužský: männliche Stimmemužský hlas

nepřítomný: eine absente Stimmenepřítomný hlas

podle: j-n an der Stimme erkennenpoznat koho podle hlasu

polekaný: eine erschrockene Stimme habenmít polekaný hlas

poplašený: erschrockene Stimmepoplašený hlas

potud: Insofern stimme ich Ihnen zu.Až potud s vámi souhlasím.

povýšený: j-n mit überheblicher Stimme ansprechenoslovit koho povýšeným hlasem

pozvednout: die Stimme erhebenpřen. pozvednout hlas

pronikavý: eine grelle Stimme habenmít pronikavý hlas

přeskočit: Seine Stimme überschlug sich vor Bewegung.Hlas mu dojetím přeskočil.

přitakat: Er stimmte zu, dass es wahr ist.Přitakal, že je to pravda.

rozčílený: aufgeregte Stimmenrozčílené hlasy

rozpoznat: Sie erkannte ihn an der Stimme.Rozpoznala ho podle hlasu.

roztřesený: mit zitteriger Stimme sprechenmluvit roztřeseným hlas

rozzlobený: verärgerte Stimmerozzlobený hlas

smísit se: Entfernte Stimmen haben sich vermischt.Vzdálené hlasy se smísily.

souhlasit: Das stimmt.To souhlasí.

struna: die Saiten (nach)stimmennaladit struny

ten, ta, to: Das stimmt., Das ist wahr.To je pravda.

tlumit: die Stimme dämpfentlumit hlas

úplně: Ich stimme dir völlig zu.Úplně s tebou souhlasím.

vibrovat: Ihre Stimme vibriert.Hlas jí vibruje.

vyškolit: die Stimme ausbildenvyškolit hlas

zastřený: belegte Stimmezastřený hlas

zdržet se: sich der Stimme enthaltenzdržet se hlasování

zjihnout: Seine Stimme wurde weich.Hlas mu zjihl.

zmohutnět: Seine Stimme wurde mächtig.Jeho hlas zmohutněl.

zmužnět: Seine Stimme wurde mannhaft.Jeho hlas zmužněl.

zradit: Seine Stimme versagte.Zradil ho hlas.

Besen: Ich fresse einen Besen, wenn das stimmt!Ať se propadnu, jestli je to pravda!

ztišit: die Stimme senkenztišit hlas

zvážnět: Ihre Stimme ist ernst geworden.Její hlas zvážněl.