Hlavní obsah

rozpoznat

Dokonavé sloveso

  • erkennen j-n/etw. an etw. DatRozpoznala ho podle hlasu.Sie erkannte ihn an der Stimme.

Vyskytuje se v

ransomware: rozpoznat ransomwareRansomware erkennen

kommen: zu einer Erkenntnis kommendojít k poznání, (roz)poznat

zwischen: j-n zwischen den Menschen erkennen(roz)poznat koho mezi lidmi

Arglist: j-s Arglist erkennenrozpoznat čí lest