Hlavní obsah

rozpoznat

Dokonavé sloveso

  • erkennen j-n/etw. an etw. DatRozpoznala ho podle hlasu.Sie erkannte ihn an der Stimme.

Vyskytuje se v

kommen: dojít k poznání, (roz)poznatzu einer Erkenntnis kommen

zwischen: (roz)poznat koho mezi lidmij-n zwischen den Menschen erkennen

Arglist: rozpoznat čí lestj-s Arglist erkennen

rozpoznat: Rozpoznala ho podle hlasu.Sie erkannte ihn an der Stimme.