Hlavní obsah

rozpoznat

Dokonavé sloveso

  • erkennen j-n/etw. an etw. DatRozpoznala ho podle hlasu.Sie erkannte ihn an der Stimme.

Vyskytuje se v

ransomware: rozpoznat ransomwareRansomware erkennen