Hlavní obsah

poznat

Vyskytuje se v

čest: mít čest poznat kohodie Ehre haben j-n kennen zu lernen

čich: poznat koho/co po čichuj-n/etw. am Geruch erkennen

aby: Přišel, aby tě poznal.Er ist gekommen, um dich kennen zu lernen.

dálka: poznat kouzlo dálekdie Zauber der Ferne kennenlernen

podle: poznat koho podle hlasuj-n an der Stimme erkennen

sám, sama, samo, samý: Poznej sám sebe.Erkenne dich selbst.

sotva: Poznáš ho? – Sotva.Erkennst du ihn? – Kaum.

zblízka: poznat koho/co zblízkaj-n/etw. aus der Nähe kennenlernen

zdaleka: Poznal ho zdaleka.Er erkannte ihn von weitem.

nouze: V nouzi poznáš přítele.Freunde in der Not gehen hundert auf ein Lot.

pohled: poznat na první pohled koho/coj-n/etw. auf den ersten Blick erkennen

přítel: V nouzi poznáš přítele.Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot.

an: poznat koho podle chůzej-n an dem Gang erkennen

bloß: poznat pouhým okem coetw. mit bloßem Auge erkennen

kommen: dojít k poznání, (roz)poznatzu einer Erkenntnis kommen

zwischen: (roz)poznat koho mezi lidmij-n zwischen den Menschen erkennen

Not: ne(po)znat nouzikeine Not kennen

Schritt: poznat koho podle chůzej-n am Schritt erkennen

wiedererkennen: Téměř jsem tě nepoznala!Ich habe dich kaum wiedererkannt!

poznat: poznat pravdudie Wahrheit erkennen