Hlavní obsah

aby

Spojka

  1. (vyj. účel) damit, um + zu + Inf.Přišel, aby tě poznal.Er ist gekommen, um dich kennen zu lernen.
  2. (vyj. obsah hlavní věty) dassBylo nutné, aby přišli včas.Es war nötig, dass sie rechtzeitig kamen.
  3. (přání, vůle ap.) dassPřeji ti, aby ses brzy uzdravil.Ich wünsche dir, dass du bald gesund wirst.

Částice

  1. (přání) nur dassJen aby ses tam měl dobře.Hauptsache, es geht dir dort gut.
  2. (obava) nur nichtAby se mu tak něco stalo!Hoffentlich passiert ihm nichts!

Vyskytuje se v

ne: zesílený zápor nicht, dassne aby

než: účinek als dassnež aby

aby: Hauptsache, es geht dir dort gut.Jen aby ses tam měl dobře.

dovolit: Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.Dovolte, abych se představil.

místo: Statt zu schreiben, ruft er lieber an.Místo aby napsal, raději zavolá.

možno: Es ist unmöglich, dass ...Není možno, aby ...

muset: Wir müssen uns beeilen, damit uns der Zug nicht wegfährt.Musíme si pospíšit, aby nám neujel vlak.

natož: Er ist nicht einmal gekommen, geschweige dass er geholfen hat.Ani nepřišel, natož aby pomohl.

nutný: Es ist nötig, dass ...Je nutné, aby ...

pozlobit: Er tat es, um sie (ein wenig) zu ärgern.Udělal to, aby ji pozlobil.

představit se: Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle.Dovolte, abych se představil.

přerazit se: Er kann sich zerreißen, um ihr zu helfen.Může se přerazit, aby jí pomohl.

přivstat si: Wir müssen früher aufstehen, um es zu schaffen.Musíme si přivstat, abychom to stihli.

upřímný: Um ehrlich zu sein...Abych byl upřímný...

: Wenn doch schon Ferien wären!Už aby byly prázdniny!

vyzvat: Ich wurde aufgefordert, die Frage zu beantworten.Vyzvali mě, abych odpověděl na otázku.

zájem: Es liegt in deinem Interesse, dass ...Je v tvém zájmu, aby ...

vzít: Hol's der Teufel!Aby to vzal čert!

als dass: Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.

anstatt: Er hat den ganzen Nachmittag gespielt, anstatt zu lernen.Celé odpoledne si hrál, místo aby se učil.

anweisen: Ich habe ihn angewiesen, die Sache sofort zu erledigen.Uložila jsem mu, aby tu věc okamžitě vyřídil.

aufkommen: přen. um keinerlei Zweifel aufkommen zu lassenaby nevznikly žádné pochyby

damit: Er beeilt sich, damit er den Zug noch schafft.Pospíchá, aby ještě stihl vlak.

daransetzen: Er hat alles darangesetzt, den Job zu bekommen.Vynaložil vše na to, aby tu práci dostal.

dass: als dassnež aby

ersuchen: Sie ersuchte mich, ihr zu helfen.Požádala mě, abych jí pomohl.

hauchen: auf die Hände hauchen, um sie zu wärmendýchnout na ruce, aby se zahřály

hinterher sein: hinterher sein, dass alles aufgeräumt wirdkontrolovat, aby bylo vše uklizeno

kommen: Endlich komme ich dazu, dir zu schreiben.Konečně se dostávám k tomu, abych ti napsala.

legitimieren: Wer hat Sie legitimiert uns zu vertreten?Kdo vás legitimoval, abyste nás zastupoval?

nachhelfen: ein bisschen nachhelfen, damit es schneller gehttrochu napomoci, aby to šlo rychleji

statt: Statt zu schreiben, ruft er lieber an.Místo aby napsal, raději zavolá.

überstürzen: Sie überstürzte sich, uns die Neuigkeit zu überbringen.Mohla se přetrhnout, aby nám tu novinu donesla.

um: Sie kam, um sich zu entschuldigen.Přišla, aby se omluvila.

vorstellen: Gestatten Sie mir, bitte, mich (Ihnen) vorzustellen.Dovolte mi, prosím, abych se (Vám) představil.

Zweck: Es hat wohl wenig Zweck, wenn ich noch auf ihn warte.Nemá asi smysl, abych na něho ještě čekal.