Hlavní obsah

možno

Příslovce

  • möglich(erweise)Je možno to provést.Es ist möglich es auszuführen.Není možno, aby ...Es ist unmöglich, dass ...

Vyskytuje se v

paragraf: Nach Paragraph soundso kann man...Dle toho a toho paragrafu je možno...

womöglich: Komm womöglich früher.Přijď pokud možno dřív.

možno: Es ist möglich es auszuführen.Je možno to provést.