Hlavní obsah

možný

Přídavné jméno

  1. (potenciální, uskutečnitelný) möglich, potenziellBylo by to možné?Wäre es möglich?ve všech možných podobáchin allen möglichen Erscheinungen
  2. (případný, eventuální) möglich, eventuell, etwaigvzhledem k možné ztrátěangesichts eines möglichen Verlustes

Vyskytuje se v

doba: v nejkratší možné doběin kürzester Zeit

což: Což je to vůbec možné?Ist es überhaupt möglich?

dokázat: dokázat téměř nemožnéfast Unmögliches schaffen

dost: To je dost možné.Das ist leicht möglich.

jak: Jak je to možné?Wie ist das möglich?

možná: Možná to bylo jinak.Vielleicht war es anders.

nejlepší: nejlepší možné řešenídie bestmögliche Lösung

nemožný: zadat komu nemožný úkolj-m eine unmögliche Aufgabe geben

ošidit: Tuto práci není možné ošidit.Diese Arbeit kann man nicht hinhauen.

pokoušet se: Pokouší se o nemožné.Sie versucht das Unmögliche.

vyčíst: Není mu možné nic vyčíst.Man kann ihm nichts vorhalten.

zhola: To je zhola nemožné!Es ist durchaus unmöglich!

bald: co možná nejdřív(e)so bald wie möglich

so: tak rychle, jak je to možnéso schnell wie möglich

unmöglich: být časově úplně nemožnézeitlich völlig unmöglich sein

anstellen: podniknout všechno možnéalles Mögliche anstellen

Führer: Výstup na horu je možný jen s průvodcem.Die Bergbesteigung ist nur mit einem Führer möglich.

handeln: Jde o to, pomoci co možná nejúčinněji.Es handelt sich darum, möglichst wirksam zu helfen.

mögen: Je možné, že...Es mag schon sein, dass...

möglich: tak brzy, jak je to jen možnéso bald wie möglich

möglichst: co (možná) nejvícemöglichst viel

versuchen: zkusit nemožnédas Unmögliche versuchen

vielleicht: Možná má pravdu.Er hat vielleicht recht.

možný: Bylo by to možné?Wäre es möglich?