Hlavní obsah

pokoušet se

Nedokonavé sloveso

  1. (zkoušet) versuchen etw. Akk, probieren etw. AkkPokouší se o nemožné.Sie versucht das Unmögliche.Pokoušeli se ho přesvědčit.Sie versuchten, ihn zu überzeugen.
  2. přen.(snažit se zachvátit) kriegen, bekommenPokouší se o mě chřipka.Ich kriege eine Grippe.Pokoušely se o ni mdloby.Sie wurde fast ohnmächtig.

Vyskytuje se v

nemožný: sich um Unmögliches bemühenpokoušet se o nemožné

rozmlouvat: Versuche nicht, mich davon abzuraten!Nepokoušej se mi to rozmlouvat!

pokoušet se: Sie versucht das Unmögliche.Pokouší se o nemožné.