Hlavní obsah

bekommen

Slovesoa, h./i. o

  1. dostateinen Brief bekommendostat dopis
  2. dostat, obdržet zprávu ap.einen Glückwunsch bekommendostat blahopřání
  3. dostat chuť ap.Hunger/Durst bekommendostat hlad/žízeň
  4. dostat, přivodit si angínu ap.
  5. čekat dítě
  6. j-n zu etw. přimět koho k čemu
  7. chytit, stihnout vlak ap.
  8. svědčit, prospětDer Klimawechsel bekommt dir gut.Změna podnebí ti prospěje.Die Kur ist ihm schlecht bekommen.Léčba mu moc neprospěla.

Vyskytuje se v

Dämpfer: einen Dämpfer bekommendostat (pořádnou) sprchu zklamat se

genug: Sie kann nie genug bekommen.Ta nemá nikdy dost. chce stále víc

hören: etwas von j-m zu hören bekommenod koho dostat vynadáno

Kopf: einen roten Kopf bekommenzčervenat, zrudnout studem ap.

Oberhand: die Oberhand gewinnen/bekommen/erhaltenzískat převahu

Ohr: lange Ohren machen/bekommennatahovat/špicovat uši

Wind: j. hat von etw. Wind bekommenco se doneslo komu

Zunder: Zunder bekommen/kriegendostat výprask

Zustand: Zustände bekommendostat záchvat, zbláznit se

Zuwachs: Zuwachs bekommen/erwartenmít/očekávat přírůstek v rodině

zu: etw. zum Geburtstag bekommendostat k narozeninám co

Anfall: einen asthmatischen Anfall bekommendostat astmatický záchvat

Aufgabe: Sie bekam die Aufgabe, Geld zu beschaffen.Dostala za úkol opatřit peníze.

befriedigend: befriedigend in etw. Dat bekommendostat z čeho trojku

daransetzen: Er hat alles darangesetzt, den Job zu bekommen.Vynaložil vše na to, aby tu práci dostal.

Dresche: Dresche bekommen/kriegendostat výprask/nářez

Ersatz: Ich bekam eine neue Tasche als Ersatz für die beschädigte.Dostal jsem novou tašku jako náhradu za tu poškozenou.

frau: Wenn frau ihr erstes Kind bekommt...Když se narodí ženě první dítě...

gut: sehr gut/gut in Mathe bekommendostat jedničku/dvojku z matiky

Hintern: ein paar auf den Hintern bekommendostat pár na zadek

Hitzschlag: einen Hitzschlag bekommendostat úpal

Platz: einen Platz im Altersheim/Kindergarten bekommendostat místo v domově důchodců/ve školce

Prozent: Prozente bekommendostat procenta/podíl

schenken: Er bekam zu Weihnachten ein Fahrrad geschenkt.Dostal na Vánoce kolo.

schenken: etw. von j-m geschenkt bekommendostat co jako dárek od koho

Schlag: Schläge bekommendostat výprask

Sonnenbrand: Sonnenbrand bekommenspálit se

spitzbekommen: Ich bekam das schnell spitz.Rychle jsem na to přišel.

Spritze: eine Spritze bekommendostat injekci