Hlavní obsah

Prozent

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. procento setinaetw. in Prozenten ausdrückenvyjádřit v procentech co
  2. hovor.procenta, podílProzente bekommendostat procenta/podíl

Vyskytuje se v

ausdrücken: etw. in Prozenten ausdrückenvyjádřit co v procentech

nárůst: der Zuwachs von drei Prozentnárůst o tři procenta

přehoupnout se: fünf Prozent überschreitenpřehoupnout se přes pět procent

úročit: die Einlage mit zwei Prozent verzinsenúročit vklad dvěma procenty

Prozent: etw. in Prozenten ausdrückenvyjádřit v procentech co