Hlavní obsah

ausdrücken

Vyskytuje se v

undeutlich: sich undeutlich ausdrückenneurčitě se vyjádřit

Bedauern: (sein) Bedauern über etw. ausdrückenvyjádřit (své) politování nad čím

bestimmt: Er muss sich bestimmter ausdrücken.Musí se vyjádřit jasněji.

Dank: j-m seinen Dank ausdrückenvyjádřit komu svůj dík

Prozent: etw. in Prozenten ausdrückenvyjádřit v procentech co

chudě: chudě se vyjadřovatsich dürftig ausdrücken

jasně: jasně se vyjádřitsich deutlich ausdrücken

politování: vyjádřit politování nad kým/čímsein Bedauern über j-n/etw. ausdrücken

projevit: projevit komu soustrastj-m sein Beileid ausdrücken

prostě: vyjadřovat se prostěsich einfach ausdrücken

případně: případně se vyjádřitsich treffend ausdrücken